Deiyonize, Distile, Damıtma Gibi Yöntemler

Saf su ile ilgili kimi terimler kafaları karıştırmaktadır. Saf su elde etmenin birçok yolu vardır bu terimler bu yöntemleri tanımlamaktadır, ancak nihayetinde son ürün saf sudur. Siz ihtiyacınız olan suyun kalitesine göre saf suları tercih etmelisiniz. Üreticilerden saf suyun analiz raporunu talep etmeli ve kendi ihtiyacınızı karşılayıp karşılamadığını kontrol etmelisiniz. isterseniz bu konularda uzmanlarımız sizlere destek verecektir. Basit bir dille bu yöntemlerden bahsedelim;

Saf su elde etme yöntemleri;

 

Ters  Ozmoz (Reverse Osmosis) + Mixbed (İyon Değiştirici Reçineler);

En yaygın kullanılan sistem ters ozmoz ve ardından gelecek deiyonize sistemlerdir. Hamsu ters ozmoz (reverse osmosis) sistemleri ile %98 – 99 oranında saflaştırılır, bu sistemden çıkan su deiyonize, mixbed gibi reçineli iyon değiştiricili sistemlerden geçirilerek kalan % 1 – 2 safsızlıkların büyük kısmı tutulur.

 

Deiyonize Sistemler;

Deiyonize sistemlerde iyon değiştirici reçineler kullanılarak su saflaştırılır, anyonik ve katyonik reçineli sistemler ile % 98 oranında saflaştırma elde edilir, ardından kurulacak mixbed reçineli sistemlerle kalan %2 lik kısmın büyük kısmı tutulur.

 

EDI (Elektro Deiyonizasyon);

EDI sisteler ileri bir teknoloji olur elektroliz yöntemi ile yukarıda bahsi geçen teknolojiler ile % 99 oranında saflaşan suların ultra saflaştırılmasında kullanılır ve elde edilen su iletkenliği sıfıra çok yakındır. Ultra saf su isteyen proseslerin ihtiaycı olan suyu üretir.

 

Damıtma, Damıtık, Distilizasyon;

Bu yöntemlerde su kaynatılarak buharlaştırılır, buharlaşan su tekrar damıtılarak saf su elde edilir, saflık derecesi %99 civarındadır.

 

 

 

safsu administrator