Endüstrinin ihtiyacı olan yüksek kalitede saf  su endüstrinin birçok noktasinda safsu kullanılır. Tel erezyon,  kalıp teknolojisi,  enjeksiyon, elektronik,  elektrik kartı üretimlerinde saf su kullanılır. Üretilecek ürün üzerinde su dan kaynaklanan kalıntılar istenmez. Saf su içerisinde herhangi bir iyon yada sudan farklı madde bulundurmadığı için kalıntı bırakmaz. saf su buharlaştığında herhangi bir çökelek yada kalıntı bırakmaz.